Skip to main content

Op weg naar beter begrip, communicatie en samenwerking


  • Elke dag ervaar je meer en meer discussies en conflicten binnen het multidisciplinaire team, terwijl het project tot stilstand komt.....
  • De organisatie wordt geconfronteerd met zeer uitdagende veranderingen, en je vraagt je af hoe je medewerkers mee krijgt? 
  • Of wil je dat het meerjarig onderzoek wordt gepresenteerd op slechts één A4’tje?
  • Situaties waarbij je even niet meer weet wat een goede aanpak is en wat je volgende stap is.

INKSIGHT ondersteunt jou om helderheid, inzicht en overzicht te krijgen, zodat jij weer weet hoe je verder kan. Met behulp van visuele dialogen en visuele tools faciliteren we dit proces.

Visueel faciliteren & visuele dialogen, wat is het verschil?

Visueel faciliteren is de overkoepelende term voor het begeleiden van processen met behulp van diverse visuele middelen en technieken om communicatie en samenwerking te ondersteunen. Visuele dialogen zijn een specialisatie binnen het visueel faciliteren. Hieronder meer uitleg.

Visuele dialogen, denken met de stift

Visuele dialogen zijn betekenisvolle gesprekken, waarbij dat wat wordt besproken direct wordt uitgetekend door INKSIGHT en natuurlijk kan je ook zelf de stift ter hand nemen. Als het ware gebruiken we de stift en tekeningen om te denken. Het doel van visuele dialogen is het thema dat speelt verder te verkennen, te onderzoeken.
Door samen jouw gedachten uit te schetsen, kunnen we er letterlijk naar kijken en zo op verkenning gaan naar onduidelijkheden, verbanden, ontbrekende schakels en passende oplossingen. Dus door al tekenend na te denken begrijp je wat er speelt en krijg je ideeën waarmee je weer vooruit komt. Vanaf het moment dat er helderheid is, kan je besluiten om de gemaakte schets ook om te zetten naar een presenteerbare plaat.

Wat heb ik aan visuele dialogen?

Sparringpartner

“It’s not the INK, it is the THINK, that makes a cartoon ” zei Robert Mankoff, cartoonist van the New Yorker.
INKSIGHT ondersteunt het denkproces tijdens jullie visuele dialoog. Als buitenstaander stel ik vragen die je misschien over het hoofd hebt gezien. Dit proces prikkelt de creativiteit van jou en je team en zorgt voor een beter onderling begrip. Samen scherpen we het verhaal aan en zorgen we dat een visuele plaat goed past in de context waarin je hem wilt gebruiken.

Uitzoomen voor overzicht 

Als je dreigt weg te zakken in het drijfzand van complexiteit, helpt het om uit te zoomen. Visualisatie is een fantastisch middel om het overzicht terug te krijgen .

Inzoomen voor inzicht

Met tekeningen kunnen we makkelijk inzoomen op details. Zo ontdek je waar onduidelijkheden zitten en kunnen we knopen ontrafelen. Dat levert nieuwe inzichten op en maakt de nog te zetten stappen overzichtelijk.

Begrip & Betrokkenheid

Door te visualiseren, wordt impliciete kennis letterlijk zichtbaar voor iedereen. We vinden metaforen waar iedereen zich in kan vinden. En creëren zo een gezamenlijk verhaal. Eilandjes, een wielerpeloton, een sterrenstelsel… Verzin het maar. De juiste tekening zorgt voor breed begrip en maakt dat mensen zich betrokken en gehoord voelen.

INKSIGHT creëert ruimte om complexe vraagstukken op een speelse manier te verkennen die je uitdaagt om duidelijkheid te krijgen over het onderwerp. Dit proces ontsluit het creatieve denken en potentieel van jou en het team. En stelt de groep in staat elkaar en het probleem te begrijpen. We gebruiken visualisatie als hulpmiddel om samen zo letterlijk naar jouw gedachten te kijken. Al tekenend, pratend en vragen stellend word je uitgedaagd helderheid te creëren en zo inzicht te krijgen over vervolgstappen.