Skip to main content

Visueel faciliteren, begeleiden met visuele werkvormen

Visueel faciliteren is het op visuele wijze leiden of begeleiden van bijeenkomsten. Om communicatie en samenwerking te ondersteunen kunnen verschillende visuele tools en technieken om communicatie worden gebruikt.

Visueel faciliteren, in welke context?

Visueel faciliteren is in zeer verschillende contexten en omstandigheden van waarde. De specifieke omstandigheden bepalen welke visuele technieken het meest geschikt zijn. Het doel is altijd om begrip te vergroten, samenwerking te bevorderen en effectieve communicatie te faciliteren.

Brainstormen en ideegeneratie:
Het begeleiden van brainstormsessies met technieken zoals concept mapping, storyboarding en visuele metaforen. Dit moedigt deelnemers aan om ideeën te verkennen, te verbinden en samen te werken.


Bijeenkomsten en workshops:
Presenteren van complexe ideeën toegankelijker met visuele hulpmiddelen zoals van te voren gemaakte visualisaties, live visuele verslaglegging, illustraties en mindmaps. Dit bevordert begrip, creatief denken en gedeeld begrip tussen deelnemers.


Strategische planning en probleemoplossing:
Het ondersteunen van strategische planning en probleemoplossing met visuele hulpmiddelen zoals SWOT-analyse, oorzaak-en-gevolg diagrammen en visuele tijdlijnen. Dit helpt bij het analyseren van informatie, identificeren van patronen en ontwikkelen van effectieve strategieën.


Cross-functionele samenwerking:
Overbrug communicatie tussen teams met visuele tools. Door processen, doelen en afhankelijkheden te illustreren, wordt effectievere communicatie en afstemming op een gemeenschappelijk doel mogelijk.


Verandermanagement:
Maak verandermanagement initiatieven effectiever met visuele representaties van visieverklaringen, stappenplannen en voortgangsgrafieken. Dit vergroot begrip, helpt bij het volgen van voortgang en bevordert acceptatie van veranderingen.


Presentaties en spreken in het openbaar:
Maak presentaties aantrekkelijker en gedenkwaardig met visuele elementen zoals storytelling, beeldmateriaal en interactieve afbeeldingen. Dit vergemakkelijkt effectieve boodschap-overdracht en trekt de aandacht van het publiek.


Training en onderwijs:
Verbeter leren en onthouden met visuele tools zoals illustraties, infographics en multimedia. Hierdoor worden complexe onderwerpen verduidelijkt, uitleg vereenvoudigd en betrokkenheid vergroot.

Afhankelijk van jouw vraag ontwerpt INKSIGHT samen met jou een passende begeleiding en visuele werkvormen.

Visueel faciliteren-oplossingsgericht, hoopgevend & positief

Wat als je, in plaats van het probleem te analyseren, je focus verlegt naar het verkennen van de oplossing? Oplossingsgerichte dialogen bieden een nieuw perspectief dat individuen en organisaties in staat stelt om oplossingen te bouwen in plaats van stil te staan ​​bij problemen.Het lijkt misschien contra-intuïtief, maar deze aanpak is bewezen effectief.

De methodische basis bij INKSIGHT is het oplossingsgericht werken.
We werken vertrouwend op het oplossend vermogen van de aanwezigen en houden hoop dat verandering mogelijk is.  Basisprincipes als ‘Doe meer van wat werkt’, ‘Niets is altijd alleen maar negatief’ en ‘Mensen creëren zelf heden en de toekomst’ geven richting aan de werkwijze.
De toekomstgerichte en doelgerichte interviewtechniek van deze methode helpt jou "oplossingen te bouwen". Vanuit het verkennen van de gewenste toekomst en het identificeren van de al aanwezige kwaliteiten, werk je stap voor stap richting daar waar je wilt zijn.  De dialogen worden gedreven door vragen die diepe reflectie en kritisch denken bevorderen. Door je geest in een specifieke context te plaatsen en gedetailleerde vragen te gebruiken, kun je jezelf op dat moment voorstellen en de deuren openen naar creatieve probleemoplossing.

De methodische basis bij INKSIGHT is het oplossingsgericht werken, indien nodig wordt dit aangevuld met methodes vanuit appreciative inquiry, dynamic facilitation, theory U.

Over de visual facilitator:

De visuele dialogen worden al tekenend gefaciliteerd door Maaike Borsboom.  Zij heeft een achtergrond als manager en projectleider in het sociaal domein, aangevuld met kennis en ervaring als mediator bij (groeps-)conflicten. Terwijl jullie praten en nadenken tekent Maaike mee, ze stelt vragen en daagt zij jullie uit helderheid te creëren.

Afhankelijk van de opdracht kan INKSIGHT het team, uiteraard in overleg, aanvullen met andere expertises. Soms is het fijn om een collega visual facilitator of visueel verslaglegger erbij te hebben. En er zijn momenten dat  ervaring en kennis op andere gebieden nodig is, denk aan een systemisch coach, antropoloog, psycholoog, tekstschrijver of grafisch vormgever.